úterý 9. srpna 2011

Trubicové vakuové kolektory

Dalším typem vakuových kolektorů jsou trubicové vakuové kolektory. Právě tyto kolektory jsou v poslední době velmi oblíbené a jejich obliba stále roste. Trubicové vakuové kolektory nejsou úplně levná záležitost, za to s nimi dosáhnete velmi vysokých zisků energie. Nejsou však vůbec vhodné vždy. Jsou nejelpší tam, kde se má pracovat s vysokými teplotami, takže například pro ohřev bazénů se absolutně nehodí. Předchozí kolektory byly označovány jako nízkotlakové, no právě trubicové kolektory jsou vysokotlakové. Právě proto, že se v tomto systému pracuje s vysokým tlakem (negativním) jsou tyto kolektory trubicové. Ono prostě s jiným systémeme není možné pracovat s tak vysokým vakuem.
Trubicové vakuové kolektory mají naprosto vždycky v trubici integrovaný absorbční prvek, všechny trubice jsou pak napojeny na jedno potrubí, které pak sbírá a následně přepravuje teplo.

Existují dva základní subtypy trubicového vakuového kolektoru, ty jsou rozděleny podle napojení kondenzátoru.

1. Tzv. "mokré" spojení: Kondenzační část je celá ponořená do teplonosného média. Když vyměňujete trubice které nefungují, musíte bohužel udělat to, že celý systém vypustíte.

2. Tzv. "suché" spojení: Kondenzátor je uvnitř výměníku tepla. Díky tomu je vedení tepla až extrémně účinné. Z trubky jde teplo rovnou do média, které teplo nosí. Když v tomto systému misíte vyměnit trubice, nemusíte vypoštět celý systém.
¨
Existuje ještě další rozdělení trubicových vakuových kolektorů, ale to již není tak důležité.

Nejdůležitější částí vakuového kolektoru je samozřejmě absorbční část. Tento tzv. absobrbér je většinou vyroben z mědi, uvnitř které je trubka. Právě touto trubkou je vedeno medium, které nosí teplo. Vakuum u absorbéru až extrémním způsobem dokáže snižovat ztráty konvekcí a ztráty vedením. Co však zůstává jsou ztráty způsobené vyzařováním tepla. Ostatně každým, kdo trochu zná fyziku, ví, jaký problém a to ve skutečně mnoha oborech lidské činnosti vyzařování je. ani v oblasti vytváření tepla zap omoci slunečních paprsků tomu není nijak jinak. Avšak i ztráty, které vznikají vyzařováním se dají vyřešit. Tyto ztráty jsou omezováy použitím materiálu, který má speciální vlastnosti na absorbéru. Velmi příznivé jsou v tomto ohledu matriály jako chrom. Trubice také samozřejmě musí být uzavřeny v nějakém průhledném obalu, aby se do nich dostal osvětlo. To je většinou speciální sklo, které je velmi čisté a má velmi velkou stabilitu co se týče mechaniky a tepla.

Žádné komentáře:

Okomentovat